KALİTE

Kalitenin kendi gereklilikleri vardır. Üstün seviyede hizmet ve yüksek kalitede ürün sağlayabilmeyi garanti etmek için uygun insan kaynakları ve ekipman donanımına sahip olunması zorunludur. Sürekli yatırımlar bize kendimizi ekipmanlar ile donatmayı ve üretim döngüsü boyunca gerekli ürün kontrollerini doğru ekipmanlar ile yapabilmemizi sağladı.

Ayrıca, laboratuvarda sürekli bir araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakimdir. Aynı zamanda üretim alanı ziyareti hangi unsurların kalite politikamızın temel taşlarından olduğunu anlatmak için önemlidir, uygun ürünü gerçekleştirmeye verdiğimiz önemi göstermek açısından laboratuvarın doğru araç olduğuna inanmaktayız. Kendimize daha rekabetçi olabilme adına müşterilerimize yeterli çözümleri sağlama hedefi belirledik. Bu nedenle büyümek ve akılcı kaynakların sürekli gelişimini sağlamak, müşteri güvenilirliği, ürün ve hizmet kaynaklarının gelişimini sağlamak, tüketici sağlığına ve standartlara maksimum dikkat etmek, müşterilere tam ve doğru destek sunmak ve onların memnuniyetlerini takip açısından kalitenin en uygun araç olduğuna inanıyoruz.

Prensip edindiğimiz başlıca kalite standartları:

 • EN 4133 Çelik Bacalar
 • DIN 4795 Konut Bacaları İçin Yan Hava Tertibatı
 • DIN V 18160-1(60) Atık Gaz Sistemleri – Tasarlanması ve Uygulanması
 • DIN 1443 Atık Gaz Sistemleri Genel Şartlar
 • EN 1457 Atık Gaz Sistemleri – Seramik Baca
 • EN 1856-1 Metal Atık Gaz Sistemleri – Sistem Atık Gaz Tesisleri İçin Yapı Malzemeleri
 • EN 1856-2 Metal Atık Gaz Sistemleri – Metalden İç Cidar ve Duman Kanalları
 • EN 1859 Metal Atık Gaz Sistemlerinin Deney Yönetmelikleri
 • EN 13084 Serbest Duran Bacalar
 • EN 13384-1 Atık Gaz Sistemleri – Tek Isı Üretici Cihazların Debisel Teknik Hesaplama Yöntemleri
 • EN 13384-2 Atık Gaz Sistemleri – Çoklu Isı Üretici Cihazların Debisel Teknik Hesaplama Yöntemleri
 • EN 1350-1 Yapı Malzemelerinin Yangına Karşı Olan Davranışlarının Sınıflandırılması
 • EN 15287-1 Atık Gaz Sistemlerinin Planlanması, Montajı ve Devreye Alınması 1. Bölüm Yanma Havasını (Bulunduğu) Ortamdan Alan Cihazlar